فایل های دسته بندی آشپزی - صفحه 1

اﻣﻜﺎن ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﺳﻨﺠﻲ ﻛﻮﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ - ﮔﺮدﺷﮕﺮي ورزﺷﻲ در ﺟﻬﺖ روﺳﺘﺎﻳﻲ

اﻣﻜﺎن ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﺳﻨﺠﻲ ﻛﻮﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ - ﮔﺮدﺷﮕﺮي ورزﺷﻲ در ﺟﻬﺖ روﺳﺘﺎﻳﻲ -اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي GIS

قیمت : 25,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حمل و نقل عمومی

حمل و نقل عمومیپاورپونت-29اسلایدچکیده:حمل و نقل عمومي، تمامي سيستم هاي حمل و نقلي را دربرمي گيرد كه داراي مشخصه هاي زير باشند:- مسافران در ماشين مالكيتي خودشان سفر نكنند.سفر به صورت جمعي انجام شود نه انحصاري. به همين علت است كه در بسياري از...

قیمت : 24,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حاشیه نشینی به مثابه آپاندیسیت شهری مطالعه جعفرآباد کرمانشاه

مقاله حاشیه نشینی به مثابه آپاندیسیت شهری مطالعه جعفرآباد کرمانشاه با فرمت پی دی اف و 17 صفحه

قیمت : 24,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل