فایل های دسته بندی فنی و حرفه ای - صفحه 1

راهکارهای توسعه حمل و نقل پایدار

راهکارهای توسعه حمل و نقل پایدار-مقاله بصورت پی دی اف می باشد.

قیمت : 25,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مسیرها

مسیرها 38 صفحه بصورت پی دی اف از مسرها :خیابان شهری،عبوری،بلوار،کوچه و بن بست،بزرگراه ها و...

قیمت : 24,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل